Dreamstime

O naszych zdjęciach Royalty Free oraz kiedy potrzebne są Rozszerzone Licencje

W Dreamstime.com znajdziesz bogatą różnorodność zdjęć i ilustracji Royalty Free. Dzięki stałemu rozwojowi technologii obrazu i dopływowi nowego materiału, jesteśmy w stanie oferować najwyższej jakości materiał za niezwykle przystępną cenę. Wszystkie zdjęcia i ilustracje są starannie przeglądane, do bazy trafiają jedynie te zatwierdzone przez naszych doświadczonych edytorów.

Licencja Royalty Free oznacza, że płacisz za zdjęcie raz, a używasz go dowolną ilość razy (z pewnymi oograniczeniami). Nie ma dodatkowych kosztów oprócz tych poniesionych przy zakupie zdjęcia.

Zakupione materiały o wysokiej jakości i rozdzielczości mogą być używane do wydruków, produkcji programów TV, w celach edukacyjnych, na stronach internetowych, w broszurach, książkach, w dowolnych drukowanych i elektronicznych mediach, o ile projekt, w którym znajdzie się zakupione zdjęcie nie podlega pewnym ograniczeniom, o których niżej. Lista oczywiście nie zawiera wszelkich możliwych zastosowań, więc jeśli masz pytania lub wątpliwości co do poprawnego użycia i zakupy właściwej licencji, napisz do nas używając formularza pomocy. Więcej szczegółów na tej stronie.

Szablony stron internetowych, pocztówki lub karty okolicznościowe, produkty typu "drukuj na życzenie", obrazy na ścianę, t-shirty, kubki, podkładki pod mysz oraz inne produkty wykorzystujące zdjęcie lub ilustrację, przeznaczone do dalszej sprzedaży, uważane są za redystrybucję, i tutaj licencja Royalty Free nie może być używana. Zamiast tego zastosowanie znajduje jedna z naszych Licencji Rozszerzonych. Licencja Dla Internetu (Web use) ogranicza wielkość zdjęcia do 800 pikseli (szerokość).

Jeśli chcesz użyć zdjęcia/ilustracji w druku, nakład nie może przekroczyć 500 tysięcy. Możesz modyfikować zakupione materiały dla potrzeb projektu, możesz dołączać je jako składniki większej całości.

Kupienie licencji NIE JEST równoznaczne z przejęciem praw autorskich. Nie możesz twierdzić, że zdjęcie jest Twoje, nie możesz odsprzedawać licencji do jego użycia kolejnym klientom lub w jakikolwiek sposób udostępniać w celu dalszego użycia. Jeśli to możliwe, umieść informację o pochodzeniu zdjęcia (Dreamstime.com) i jego autorze, przyczynisz się w ten sposób do dalszego rozwoju społeczności.

Niektóre zdjęcia nakładają obowiązek dołączenia informacji o agencji i autorze zdjęcia (credit line) . Dotyczy to szczególnie zdjęć typu Editorial. W razie wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Licencji Royalty Free udzielamy TYLKO na zdjęcia wysokiej rozdzielczości, pozbawione znaków wodnych i logo - tych, które ściagasz używając przycisku Pobierz. Wszystkie inne, małe, większe, ze znakiem wodnym lub nawet bez, widoczne bezpośrednio na naszej stronie są objęte prawem autorskim i mogą być używane jedynie do potrzeb wstępnych projektów (comp images).

Nasza licencja Royalty Free jest licencją jednoosobową i może być wykorzystana jedynie przez posiadacza konta na Dreamstime lub jego pracownika, dla własnych projektów klienta lub firmy klienta i NIE MOŻE być przeniesiona na inną osobę/firmę. Jeśli zdjęcie/ilustracja ma być użyte przez większą liczbę pracowników posiadacza konta, potrzebna będzie Nielimitowana Rozszerzona Licencja. (u-el)

Przeszukując naszą bazę danych, ściągając i/lub ładując własne pliki, używając Kredytów do zakupu zdjęć i ilustracji, poświadczasz, że znane Ci są nasze Warunki Użytkowania. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące potencjalnego użycia zakupionych zdjęć, skontaktuj się z nami za pomocą formularza.

Aby pobierać wysokiej jakości zdjęcia lub ilustracje, pozbawione zabezpieczającego znaku wodnego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem oraz kupić kredyty lub abonament.

Rejestracja jest darmowa. Gdy już zostaniesz zarejestrowanym użytkownikiem, wejdź na stronę Kup Kredyty. Przy każdym pobraniu zdjęcia lub ilustracji, odpowiednia liczba kredytów zostanie odjęta ze stanu konta.

Poniżej tabela z cenami:

Co oznacza termin Royalty Free (RF)?

- płacisz za zdjęcie tylko raz i używasz go ile razy chcesz
- nie ma dodatkowych, ukrytych opłat
- maksymalny nakład w druku materiałów z użyciem zdjęć Royalty Free to 500 tysięcy egzemplarzy. Jeśli limit ten zostanie przekroczony, należy zapłacić 0,01$ za każdą kopię powyżej limitu
- licencja jest udzielana TYLKO na zdjęcia bez zabezpieczających znaków wodnych
- darmowe zdjęcia Royalty Free mogą być użyte w komercyjnych zastosowaniach, służy do tego licencja RF-LL
- jest to licencja dla jednej osoby, Ciebie jako właściciela konta na Dreamstime, Ciebie jako projektanta, Twojego pracownika/pracodawcy/klienta

Czym są Rozszerzone Licencje (EL)?

Są to licencje, które rozszerzają zakres zastosowania zwykłej licencji Royalty Free. O ile nie stwierdzono inaczej, zasady związane z RF wciąż obowiązują.

- Nielimitowana Liczba Stanowisk (U-EL) - Zwiększa liczbę pracowników tej samej firmy, którzy mogą pracować z tym samym zdjęciem, z jednej osoby (RF) do nieograniczonej ilości.
- Do Użytku w Internecie (W-EL) - produkty i przedmioty "elektroniczne" do dalszej odsprzedaży - pozwala na użycie zdjęcia w szablonach stron internetowych, wygaszaczach ekranu, e-kartkach, prezentacjach powerpoint, tapetach (również dla telefonów komórkowych itp). Maksymalna ilkość kopii to 10 tysięcy, dla każdego typu zastosowania osobno. Jeśli ten limit zostanie przekroczony, należy wykupić licencję raz jeszcze, po kolejne 10 tys.
- Do Druku (P-EL) - Realne przedmioty do dalszej sprzedaży - możesz użyć zdjęcia do produkcji t-shirtów, pocztówek, kubków, kalendarzy, podkładek pod mysz, obrazów na ścianę itd, które sprzedajesz lub udostępniasz kolejnym osobom. Obowiązuje limit 10 tysięcy kopii (dla każdego typu osobno), po przekroczeniu tej liczby należy wykupić P-EL ponownie.
- Sprzedaż Praw Autorskich (SR-EL) - ta licencja oznacza przeniesienie praw autorskich na kupującego. Od momentu wykupienia, klient staje się wyłącznym właścicielem zdjęcia/ilustracji i może użyć go do dowolnego projektu, z drobnymi tylko ograniczeniami - ograniczenia związane z tematami delikatnymi lub drażliwymi (troska o modela), nie może też twierdzić, że jest autorem zdjęcia, nie może też go dalej odsprzedawać. Sprzedający zobowiązuje się wycofać takie zdjęcie z wszelkich innych miejsc, gdzie jest ono sprzedawane w ciągu 72 godzin od daty zakupu przez klienta.

Elastyczne nabywa opcje

Wynagrodzenie na ściąganie

Nasz miejsce używa kredyty jako waluta płacić dla ściągań. Ważny dla jeden roku używać przy jakaś czasem dla okazyjnych zakupów, perfect!

Zakupu kredyta paczki

Opierający się plany

Prenumeraty pozwolą was robić pewnej liczbie dzienna ściągania. Ponowny miesięcznik w zależności od planu wybierającego lub, są polecającym wyborem dla dużych ilości kartoteki!

Nabywa prenumeratę

Jak i kiedy RF licencja używa

Używać nasz stały bywalec RF licencja ty MOŻESZ:

- wzbogacić strony internetowe
- udekorować swój dom lub biuro
- tworzyć plakaty, ulotki, pocztówki, wizytówki i inne materiały reklamowe tego typu
- czerpać inspiracje do projektowania wnętrz
- dodać ilustracje do swojej książki, okładki płyty lub folderu reklamowego
- zilustrować artykuł w czasopiśmie lub gazecie, wykonać okładkę książki
- zaprojektować opakowanie produktu
- zaprojektować plakat dla celów humanitarnych lub społecznych
- utworzyć prezentacje multimedialne

RF licencja no są stosowni dla:

- tworzyć plakaty, pocztówki, kalendarze, które będą sprzedawane kolejnym klientom. W tym przypadku potrzebna jest licencja P-EL (Licencja Rozszerzona do Druku), która pozwala na nakład 10 tysięcy
- tworzyć koszulki, kubki i inne produkty tego typu. W tym przypadku rónież potrzebna jest licencja P-EL (Licencja Rozszerzona do Druku) pozwalająca na nakład 10 tysięcy kopii (dla każdego typu osobno)
- tworzyć logo lub znaków firmowych. W tym przypadku musisz wykupić prawa autorskie do zdjęcia/ilustracji (SR-EL), z ograniczeniem, że nie możesz twierdzić, że jesteś autorem zdjęcia/ilustracji, nie możesz też odsprzedawać takiego zdjęcia/ilustracji
- użyć zdjęcia jako źródło twojej pracy, którą będziesz odsprzedawał kolejnym odbiorcom. Licencja P-EL umożliwia to i pozwala na nakład 10 tysięcy kopii
- tworzyć układanek puzzle, które będą odsprzedawane dalej. Tu również konieczna jest licenja P-EL
- tworzyć szablonów stron internetowych, które odsprzedajesz lub udostępniasz innym. Licencja W-EL (Rozszerzona Licencja do Użytku w Internecie) umożliwia to i pozwala na nakład 10 tysięcy
- tworzyć książeczek do kolorowania, które dalej sprzedajesz lub udostępniasz - użyj licencji Do Druku (P-EL)
- użyć zdjęcia lub ilustracji do tworzenia jakiegokolwiek produktu, który dalej odsprzedajesz lub udostępniasz

Gdy używasz zdjęć Royalty Free do zilustrowania delikatnych lub drażliwych tematów (narkotyki, alkohol, niepełnosprawność, przemoc itd) najlepiej skontaktować się z autorem zdjęcia

Jeżeli masz wątpliwości i pytania odnośnie właściwej licencji/zastosowania, skontaktuj się z nami przed zakupem licencji.

 

Pakiety kredytowe

Płacisz za każde pobranie
Na naszej stronie walutą, za którą kupujesz pliki są Kredyty. Ważne przez rok od zakupu, idealne jeśli dokonujesz okazjonalnych pobrań!

Abonamenty

Plany oparte o czas
Plany abonamentowe pozwalają na pobranie określonej liczby plików (JPG we wszystkich rozmiarach, TIFF, RAW, vektory) miesięcznie, bez dziennego ograniczenia. Odnawiane co miesiąc, s

Need a customised plan for your business?
Multi-seat licenses, multiple accounts management and more
Click here for a corporate account
Register