FAQ /

Wydrukuj dokument, wypełnij zgodnie z instrukcją poniżej, zeskanuj go lub zrób mu zdjęcie, MR musi być wypełniony przez Ciebie (fotografa), modela i świadka, który musi być trzecią (pełnoletnią) osobą - ani model, ani Ty nie możecie być świadkiem. Wymagane pola: imię i nazwisko fotografa, podpis; imię i nazwisko modela, podpis, kompletny adres (z krajem), numer telefonu; imię i nazwisko świadka, podpis. Dla modeli nieletnich - jak wyżej plus imię i nazwisko rodzica lub opiekuna. Dokument powinien być wypełniony czytelnym, rzymskim alfabetem. Podpisy nie mogą być generowane/kopiowane komputerowo (model musi podpisać się na konkretnej drukowanej kopii MR).

Wierzchołek