FAQ /

Liczba zdjęć, którą możesz załadować w ciągu tygodnia jest ograniczona. Licznik resetujemy w każdą niedzielę. Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z FTP:

  • Użytkownicy z 80% AR i wyższym (Approval Ratio - Wskaźnik Akceptowalności) mogą załadować tyle zdjęć, ile wynosi tygodniowy limit. Dotyczy to też nowych użytkowników (ich 50-ciu pierwszych załadowań).
  • Użytkownicy z AR pomiędzy 50-80% mogą załadować połowę dopuszczalnego limitu.
  • Użytkownicy z AR pomiędzy 30-50% mogą załadować jedną trzecią (1/3) limitu..
  • Użytkownicy z AR pomiędzy 10-30% mogą załadować jedną czwartą (1/4) dopuszczalnego limitu.
  • Użytkownicy z AR od 0-10% mogą załadować jedną szóstą (1/6) limitu tygodniowego..

Wierzchołek