FAQ /

Kwoty różniące się od tych podanych na stronie Sprzedaj swoje zdjęcia biorą się z szeregu różnych przyczyn. Najczęstszym powodem jest wartość pojedynczego kredytu, który kupujący nabył w pakiecie. Im większy pakiet, tym mniejsza cena za pojedyńczy kredyt. Twoje zarobki są kalkulowane obecnie z uwzględnieniem rzeczywistej ceny kredytu, po jakiej kupujący go nabył. Przykład: 8 kredytów w pakiecie 9,99$ da 1,25$/kredyt, Jeśli kupujący wydał 99,99$ kupując 108 kredytów, otrzymamy 0,93$/kredyt. Dodajmy do tego możliwość sprzedaży poprzez jednego z naszych partnerów handlowych (jeśli jesteś w Programie), i fakt potrącania zaliczek podatkowych od użytkowników spoza USA, a stanie się jasne, czemu kwoty za zdjęcie różnią się od siebie.

Wierzchołek