FAQ /

Nasze licencje nie mają określonego terminu ważności. Kupujesz raz, jak długo i ile razy chcesz (z ograniczeniami dotyczącymi nakładu itp - Rozszerzone Licencje). W zasadach użytkowania znajdziesz wszelkie niezbędne informacje.

Wierzchołek