FAQ /

Flagom przypisywane są różne stopnie ważności, więc czas może być różny. Pamiętaj, że nasza baza liczy kilka milionów zdjęć, liczba flag i raportów jest więc spora. Gdy flaga lub raport zostanie pozytywnie rozpatrzony, poprawki wprowadzone, prawa do edycji danych dla autora zdjęcia zostają zablokowane

Wierzchołek