FAQ /

Flagi i zgłoszenia są rozpatrywane przez administratora, i są uznawane albo odrzucane. Za każdym razem, gdy otrzymasz flagę/zgłoszenie, dostaniesz od nas powiadomienie o tym fakcie drogą emailową. Przeczytaj maila i porównaj zgłoszone słowa z zawartością/konceptem Twojego zdjęcia. Ponieważ rozpatrzenie flagi zajmuje zwykle kilka tygodni, masz dużo czasu na (ewentualną) edycję informacji do zdjęcia. Jeśli w czasie weryfikacji, dane będą już poprawione, flaga przestaje być aktualna. W przeciwnym wypadku, jeśli weryfikacja potwierdzi obecność nieprawidłowych słów, zablokujemy Twoje prawa do edycji zdjęcia, a osoba, która zgłosiła/oflagowała zdjęcie, otrzyma bonus 0,02$. Zachęcamy do każdorazowego, starannego opisywania swoich zdjęć. Ważne! Masz możliwość odpowiedzi na flagę/zgłoszenie, bezpośrednio osobie zgłaszającej. Przykład: Twoje zdjęcie przedstawia małego białego kota. W słowach kluczowych znalazło się słowo "czarny". Raport będzie zawierał wszystkie 3 słowa, podczas gdy jedynym błędnym było słowo "czarny" ("kot" i "mały" są poprawne). W takiej sytuacji usuń tylko to jedno, niepasujące słowo i odpowiedz, w sposób kulturalny, zgłaszającej osobie. Pamiętaj, że zgłaszający nie widzą nazw użytkowników na stronie z wynikami wyszukiwania, więc flagi nie mają charakteru ataku personalnego - są wolą uporządkowania naszej bazy. Co niezwykle istotne - poprawienie Twoich słów jest w Twoim najlepiej pojętym interesie - im adekwatniejsze słowa, tym lepsze wyniki sprzedaży. Wszystkie komentarze i odpowiedzi są widoczne dla administratorów - zachowania napastliwe nie będą tolerowane, z obu stron, zgłaszającego i właściciela zdjęcia.

Wierzchołek