FAQ /

Tak, da się to zrobić. Wejdź do swojego katalogu FTP używając ulubionego programu FTP, zobaczysz tam dwa podkatalogi. Pliki, które do nich załadujesz zostaną zaimportowane jako MRy lub format dodatkowy. Dla formatów dodatkowych nazwa pliku musi być tożsama z ID zdjęcia, do którego ma być przyporządkowana plus odpowiednie rozszerzenie. Np, 123456.eps dla pliku o ID 123456.

Wierzchołek