FAQ /

Dreamstime LLC (właściciel Dreamstime.com) jest spółką zarejestrowaną w US. Jako taka, musi stosować się do amerykańskich praw podatkowych, które nakładają obowiązek potrącania podatku z płatności realizowanych przez podmioty US na rzecz podmiotów spoza US.

Wierzchołek