FAQ /

Jeśli kupujący jest ze Stanów Zjednoczonych (US), a sprzedający zdjęcie nie jest z US, ma miejsce potrącenie podatku dochodowego. Dotyczy to sprzedaży po 15tym września 2010. Przed tym terminem nie potrącaliśmy podatku.

Wierzchołek