FAQ /

Wszyscy użytkownicy spoza US muszą wypełnić Part I dokumentu W-8BEN i wyrazić zgodę na certyfikację w Part IV. Ważne: Jeśli mieszkasz w kraju, który ma podpisane porozumienie redukujące lub likwidujące potrącenie podatku, musisz wypełnić Part II tego dokumentu. Użytownicy muszą podać numer podatkowy właściwy dla US (US ITIN) w linii 6 Part I.

Wierzchołek