FAQ /

Po wypełnieniu formularza W-7 (zobacz link w naszym Centrum Podatków) i dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji jak opsano wyżej, możesz ubiegać się o numer ITIN na trzy sposoby. 1. wysyłając list pocztą do IRS, szczególy tutaj: http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96287,00.html 2. skorzystać z usług instytucji w twoim kraju, które mają akcpetację IRS. 3. odwiedzić biuro doradcy podatkowego IRS we Frankfurcie, Londynie lub Paryżu, gdzie otrzymasz pomoc i informacje odnośnie uzyskania ITIN http://www.irs.gov/localcontacts/article/0,,id=101292,00.html

Wierzchołek