FAQ /

Dreamstime potrąca podatek już przy pojedyńczej transakcji, więc możesz zlecić wypłatę gdy stan konta osiągnie 100$. Sumę potrąconych podatków znajdziesz w zakładce Moje Konto/Wypłać środki/Historia.

Wierzchołek