FAQ /

Jeśli zmienia się rozmiar zdjęcia, taki efekt jest naturalny. Nasze miniaturki są generowane z oryginalnego rozmiaru, następnie wyostrzane do potrzeb ekranu. Wyostrzanie jest czynnością, którą przeprowadza się jako ostatnią w obróbce graficznej, w zależności od tego, gdzie zdjęcie się pojawi - ekran, odbitka, gazeta itd. Funkcję wyostrzania posiada każdy program do obróbki graficznej, w Adobe Photoshop jest to Filtr/Wyostrzanie.

Wierzchołek