FAQ /

Jeśli każdy z tych projektów to osobny koncept, wtedy możesz użyć tego samego zdjęcia dla różnych klientów, nie trzeba kupować pliku ponownie. Jeśli koncept jest ten sam, nie możesz go sprzedać wielokrotnie, bo to już redystrybycja. Innym ograniczeniem jest nakład (500 tysięcy). Jeśli więcej niż jeden pracownik Twojej firmy będzie używał tego samego zdjęcia, będziesz potrzebował licencji Nielimitowana Liczba Stanowisk (U-EL).

Wierzchołek