FAQ /

Geo-tagowanie powinno odnosić się jedynie do zdjęć, gdzie położenie tematu zdjęcia jest istotne. Zalecamy, aby geotagować zdjęcia wykonywane na zewnątrz, dla wnętrz natomiast geotagowane powinny być miejsca o znaczeniu historycznym, kuluralnym, socjologicznym, turystycznym, np. muzea, kościoły, stacje, lotniska, itd. Nie geotagujmey zdjęć studyjnych oraz koncepcyjnych, dla których położenie geograficzne nie jest istotne. Miej też na uwadze zachowanie prywatności dla lokalizacji, co do których właściciele nie wyrażają zgody na publikację na mapie.

Wierzchołek