FAQ /

Nasza agencja może wystawić list polecający, który powinien pomóc w ubieganiu się o przepustkę. Udzielenie przepustki leży jednak zawsze w gestii organizatora wydarzenia. Z naszego doświadczenia wynika, że list polecający sprawia, że fotograf jest bardziej wiarygodny w oczach organizatora i uzyskanie przepustki jest łatwiejsze. Aby otrzymać list polecający, napisz do nas i podaj szczegóły wydarzenia (datę, lokalizację, nazwę itd.)

Wierzchołek