FAQ /

Aby zapewnić wygodne i nieprzerwane korzystanie z naszej bazy zdjęć, nasze plany abonamentowe posiadają opcję automatycznego odnawiania, zwykle domyślnie ustawioną jako aktywna. W zależności od wybranego planu, odnawiają się co 24 godziny, co miesiąc, co rok lub kwartał, z tą samą kwotą co uprzednio. Wysyłamy maila przed odnowieniem planów miesięcznych, kwartalnych i rocznych, oraz po odnowieniu planów 24 godzinnych. Możesz w dowolnej chwili zmienić plan w ustawieniach: Moje Konto/Profile Płatności. Dodatkowo oferujemy Politykę Zwrotów.

Wierzchołek