FAQ /

Od czasu do czasu przyznajemy użytkownikom, w ramach promocji, darmowe kredyty. Jeśli otrzymałeś pakiet promocyjnych kredytów, pamiętaj, że nie możesz ich użyć w jakimkolwiek komercyjnym projekcie, o ile nie nabyłeś zwykłego pakietu kredytów. Możesz zapoznać się z jakością zdjęć/ilustracji, wykonać wstępny projekt itp. Darmowe zdjęcia znajdziesz w sekcji zdjęć z Ograniczoną licencją Royalty Free. Odwiedź stronę "Darmowe zdjęcia."

Wierzchołek