FAQ /

Tak, opcja "Sprzedaj Prawa Autorskie" nie wymaga, by prace były wykonywane dopiero po ogłoszeniu tematu konkursu i specyficznie do niego. Sprzedaż praw łączy się z wycofaniem zdjęcia z innych źródeł, więc JEŚLI praca zostanie zaakceptowana, musisz wycofać ją z innych miejsc sprzedaży. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz/nie chcesz tego zrobić, nie zgłaszaj takiej pracy.

Wierzchołek