FAQ /

Dopóki płatność nie zostanie zaakceptowana, suma ta nie jest widoczna. Będzie dodana do Całkowitego Dochodu w ciągu 24 godzin od akceptacji.

Wierzchołek