FAQ /

Jeśli używasz filtrów antyspamowych, lub korzystasz z darmowych kont, takich jak Gmail czy Hotmail, sprawdź folder, w którym umieszczany jest spam - być może filtr przez przypadek oznacza nasze maile jako wiadomości niepożądane. Jeśli nie potrafisz samodzielnie poradzić sobie z ustawieniami filtrów, skontaktuj się z usługodawcą e-mail, lub zmień adres w swoim profilu na inny.

Wierzchołek