FAQ /

Sprawdź, czy na pewno podałeś swoje ID składające się z cyfr (NIE swoją nazwę użytkownika), czy aktywowałeś dostęp do FTP, i czy program do obsługi FTP jest w trybie biernym (passive mode).

Wierzchołek