FAQ /

Gdy zostały pomyślnie załadowane, system automatycznie przenosie je do sekcji Pliki do opisu. Gdy już się tam znajdą, system wykasowuje je z serwera FTP, byś nie musiał robić tego samodzielnie. Aby sprawdzić, czy pliki zostały załadowane bez usterek, sprawdź Ładuj przez FTP - Historia.

Wierzchołek