FAQ /

Wszyscu użytkownicy z przynajmniej jednym plikiem w portfolio mogą korzystać z FTP. Możesz załadować pliki o łącznej wielkości 1GB. Limity związane z AR mają zastosowanie tylko do ilości plików, które przenosisz do sekcji W Kolejce.

Wierzchołek