Dreamstime FAQ - Pytania odnośnie podatków

Gdy już poprawnie wypełniłeś dokument W8-BEN, potrącimy podatek zgodnie z obowiązującą stawką. Przykład: Jeśli Twój kraj ma stawkę 10%, a kupujący z US nabył Twoje zdjęcie za 150$, twój zaronek wyniesie 135$ (150$ - 15$ [10% od 150$])

Wierzchołek

Wejdź do Centrum Podatków i podaj wymagane informacje. Będziesz również potrzebować numeru ITIN (EIN dla firm), wymaga to złożenia odpowiedniego formularza do IRS.

Wierzchołek

Po wypełnieniu formularza W-7 (zobacz link w naszym Centrum Podatków) i dostarczeniu odpowiedniej dokumentacji jak opsano wyżej, możesz ubiegać się o numer ITIN na trzy sposoby. 1. wysyłając list pocztą do IRS, szczególy tutaj: http://www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96287,00.html 2. skorzystać z usług instytucji w twoim kraju, które mają akcpetację IRS. 3. odwiedzić biuro doradcy podatkowego IRS we Frankfurcie, Londynie lub Paryżu, gdzie otrzymasz pomoc i informacje odnośnie uzyskania ITIN http://www.irs.gov/localcontacts/article/0,,id=101292,00.html

Wierzchołek

Wszyscy użytkownicy spoza US muszą wypełnić Part I dokumentu W-8BEN i wyrazić zgodę na certyfikację w Part IV. Ważne: Jeśli mieszkasz w kraju, który ma podpisane porozumienie redukujące lub likwidujące potrącenie podatku, musisz wypełnić Part II tego dokumentu. Użytownicy muszą podać numer podatkowy właściwy dla US (US ITIN) w linii 6 Part I.

Wierzchołek

Przykład formularza wypełnionego przez osobę spoza US znajdziesz tutaj. Sprawdź, czy na pewno dostosowałeś wszystkie pola do swoich danych.

Wierzchołek

Potrącenia podatku mają miejsce TYLKO dla sprzedaży gdy kupujący jest z US. Dla innych zagranicznych kupujących podatek nie jest potrącany.

Wierzchołek

Dreamstime LLC (sp. z o.o.) jest obligowana potrącać 30% z płatności amerykańskich podmiotów na rzecz sprzedających, którzy nie są rezydentami lub obywatelami US. Ten 30% podatek może zostać zredukowany lub wyeliminowany, jeśli jesteś rezydentem jednego z krajów, który ma obustronną umowę i opodatkowaniu. Taki użytkownik musi przedstawić Dreamstime LLC prawidłowo wypełniony dokument stwierdzający zameldowanie w takim kraju. Listę krajów, które mają takie porozumienie z US możesz znaleźć tutaj.

Wierzchołek

Potrącenie to dotyczy tylko mieszkańców spoza US. Musisz jednak podać niezbędne informacje w Centrum Podatków.

Wierzchołek

Dreamstime LLC (właściciel Dreamstime.com) jest spółką zarejestrowaną w US. Jako taka, musi stosować się do amerykańskich praw podatkowych, które nakładają obowiązek potrącania podatku z płatności realizowanych przez podmioty US na rzecz podmiotów spoza US.

Wierzchołek

Jeśli kupujący jest ze Stanów Zjednoczonych (US), a sprzedający zdjęcie nie jest z US, ma miejsce potrącenie podatku dochodowego. Dotyczy to sprzedaży po 15tym września 2010. Przed tym terminem nie potrącaliśmy podatku.

Wierzchołek

Dreamstime potrąca podatek już przy pojedyńczej transakcji, więc możesz zlecić wypłatę gdy stan konta osiągnie 100$. Sumę potrąconych podatków znajdziesz w zakładce Moje Konto/Wypłać środki/Historia.

Wierzchołek

Tak. Potrzebujemy poprawnie wypełnionego dokumentu W8-BEN aby zastosować te preferencyjną stawkę dla twoich zarobków.

Wierzchołek

Amerykański Urząd Skarbowy (IRS) przygotował formularz rejestracyjny W-8BEN, którego celem jest: Oświadczenie, że ty (lub twoja firma) nie jesteś obywatelem US lub rezydentem podatkowym, i/lub stwierdzenie, że na podstawie międzynarodowych porozumień US potrąci podatek zredukowany do wielkości określonej w porozumieniu. My (Dreamstime) jesteśmy zobowiązani do pobrania takiego dokumentu od każdego użytkownika spoza US. Zobacz dokument W-8BEN tutaj. Powinieneś być w stanie wypełnić go w kilka minut. Jeśli z jakichś powodów nie możesz wypełnić go online, wydrukuj go, wypełnij i przyślij go nam zwykłą pocztą. Jeśli szukasz dodatkowych instrukcji, sprawdź W-8BEN - instrukcje i/lub skontaktuj się ze swoim doradcą podatkowym.

Wierzchołek

Jeśli jesteś mieszkańcen takiego kraju, potrącimy podatek w wysokości 30% z przychodów od amerykańskich nabywców. Należy wypełnić formularz W8-BEN, ale nie trzeba podawać numeru ITIN.

Wierzchołek

Być może będziesz w stanie wykorzystać ten fakt w swoim zeznaniu podatkowym. Zalecamy kontakt z lokalnym doradcą podatkowym lub księgowym.

Wierzchołek