NYC Marathon 2019, New York - obrazy stock - November 2019