Jak Sprzedawać Zdjęcia, Obrazy i Video na Dreamstime

Twój pierwszy krok to zarejestrowanie się. Możesz to zrobić bezpłatnie, na stronie rejestracyjnej.

Przed załadowaniem pliku, sprawdź, czy następujące kryteria są spełnione:

Musi być Twoją własną pracą i musisz posiadać prawa autorskie do wszystkich składników pracy.
Ilustracje trace'owane powinny posiadać źródłowy obraz załadowany w obszarze Property Release. (w przeciwnym wypadku powinienieś napisać informajcję, że ilustracja jest stworzona od początku do końca przez Ciebie, w polu Notify Admins (Powiadom Administratorów))
Nie ładuj treści i obrazów obraźliwych takich jak przesadna nagość, narkotyki, ludzie w napastliwych pozach, rasizm itd.
Dodaj odpowiedni opis do swojego pliku aby porawić jego wyświetlanie przez wyszukiwarki. Nie używaj CAPS LOCKa w tytułach i opisach.
Sprawdź obraz pod kątem wszelkich błędów wymienionych w tymi zaleceniami
Musi posiadać dokument Model Release dla wszystkich rozpoznawalnych ludzi na zdjęciu lub video (pliki muszą być formatu JPEG lub PDF, nazwa plików może zawierać tylko litery i cyfry, bez znaków specjalnych)
Usuń copyright: czyli wszelkie loga, nazwy towarowe, postacie z filmów i kreskówek, budynki chronione prawem autorskim (np. nowoczesne pomniki, mosty), samochody jak Ferrari, Porsche, motocykle Harley Davidson, butelka Coca-Coli, koła olimpijskie itd.

Wymagania pliku

Zdjęcia i ilustracje rastrowe
 • 1GB maksymalny rozmiar pliku
 • Pliki JPEG/RGB
 • Kompresja tylko w najwyższej jakości
 • Przynajmniej 3 megapiksele rozdzielczości
Wektory i pliki RAW
Pliki video
 • Preferowany format Quicktime MOV
 • Preferowany kodek JPEG/MJPEG
 • Rekomendowana długość do 30 sekund, do 60 sekund w szczególnych sytuacjach
Pliki audio
 • Format WAV lub FLAC
 • Minimalna samplerate 44100
 • Minimalna precyzja 16-bit
 • Do 600 sekund długości


Każdy może doÅ‚Ä…czyć do naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci, ale tylko zdjÄ™cia o najwyższej jakoÅ›ci sÄ… akceptowane. Starannie weryfikujemy każde otrzymane zdjÄ™cie lub ilustracjÄ™. Możesz zgÅ‚osić chęć zostania czÅ‚onkiem naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci poprzez zaÅ‚ożenie konta i zaÅ‚adowanie swoich pierwszych plików. JeÅ›li zostanÄ… zaakceptowane, zobaczysz je na swoim osobistym koncie (stronie profilowej). JeÅ›li nie zostanÄ… zaakceptowane, zostaniesz poinformowany emailem o powodach odrzucenia, najczęściej doÅ‚Ä…czamy też sugestie, jak poprawić jakość swoich przyszÅ‚ych prac. Po rozwiÄ…zaniu problemów, możesz zaÅ‚adować zdjÄ™cia ponownie.

Po zaakceptowaniu, Twoje zdjÄ™cia bÄ™dÄ… widoczne online i dostÄ™pne dla kupujÄ…cych. Wszystkim nowym zdjÄ™ciom przypisywany jest pierwszy poziom cenowy. W zależnoÅ›ci od jakoÅ›ci zdjÄ™cia, jego kompozycji, tematu i rozmiaru w druku, zdjÄ™cie z czasem zyska mniej lub wiÄ™cej pobraÅ„. Po osiÄ…gniÄ™ciu okreÅ›lonej ich iloÅ›ci, zdjÄ™cie automatycznie zosstanie przypisane do wyższego poziomu cenowego. Sprawdź strukturÄ™ cen w tabeli poniżej. Ten system zostaÅ‚ wprowadzony, aby dać równe szanse wszystkim nowym zdjÄ™ciom, ale też aby zachÄ™cić do Å‚adowania zdjęć wysokiej jakoÅ›ci, które z czasem bÄ™dÄ… przynosić wymiernie wiÄ™ksze korzyÅ›ci autorom.

Z każdej transakcji autor otrzymuje od 25 do 50%. ZdjÄ™cia Na WyÅ‚Ä…czność otrzymujÄ… dodatkowy bonus do 15%, a fotografowie wspóÅ‚pracujÄ…cy z Dreamstime Na WyÅ‚Ä…czność cieszÄ… siÄ™ prowizjÄ… 60% i dodatkowym bonusem 0,20$ za każde zaakceptowane zdjÄ™cie. WedÅ‚ug PDN Magazine, Dreamstime oferuje najwyższe prowizje dla autorów w branży.

Z chwilÄ… gdy stan konta wyniesie 100$, można zlecić wypÅ‚atÄ™ Å›rodków. Aktualnie wysyÅ‚amy pÅ‚atnoÅ›ci czekiem bankowy, przez Paypal, Moneybookers i przedpÅ‚aconÄ… kartÄ™ Payoneer Dreamstime Mastercard.

Fotografowie, zgodnie z naszym Regulaminem, są zobowiązani do utrzymywania online minimum 70% swoich zdjęć zaakceptowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Zarobki dla zarejestrowanych użytkowników*

*to są maksymalne wartości.

Użytkownicy na wyłączność otrzymują też 0.20$ za zaakceptowane załadowanie

Przychody z licencji rozszerzonych

Obrazy nie na wyłączność
Obraz na wyłączność
Użytkownik na wyłączność
Licencja
Obrazy nie na wyłączność
Obraz na wyłączność
Użytkownik na wyłączność
SR-EL1 1 rok na wyłączność
50% (1/4 ceny SR-EL)
60% (1/4 ceny SR-EL)
60% (1/4 ceny SR-EL)
SR-EL3 3 lata na wyłączność
50% (3/5 ceny SR-EL)
60% (3/5 ceny SR-EL)
60% (3/5 ceny SR-EL)
SR-EL Sell the rights
50%
60%
60%

Aktualny cennik obowiązuje od stycznia 2010. Kredyty kupione wcześniej moga opierać się na innej konstrukcji cennika. Aby dostosować naszą ofertę do bieżących potrzeb rynku, dokonujemy regularnych zmian w cenniku.

Dreamstime.com jest agencjÄ… dostarczajÄ…cÄ… najwyższej jakoÅ›ci materiaÅ‚ do swoich klientów i pomagajÄ…cÄ… swoim fotografom sprzedawać swoje prace kupujÄ…cym na caÅ‚ym Å›wiecie. Nie wymagamy wyÅ‚Ä…cznoÅ›ci na zdjÄ™cia (choć jest taka opcja, jeÅ›li siÄ™ zdecydujesz). Przed doÅ‚Ä…czeniem do naszej spoÅ‚ecznoÅ›ci, zapoznaj siÄ™ z naszym Regulaminem.