Dreamstime

 

Regulamin


Użycie strony
Stwierdzenia, reprezentacja i gwarancje
Rejestracja konta
Idea licencji Royalty Free
Licencja Royalty Free - użycie naszych zdjęć
Rozszerzone Licencje Royalty Free - użycie zdjęć
Zdjęcia typu Editorial - użycie
Materiały drukowane
Nieautoryzowane użycie
Wymagania co do użycia "credit line" (informacja o autorze zdjęcia i agencji)
Tematyka zdjęć - nagość, przemoc, prywatność itp.
Ustalenia co do dokumentów Model i Property Release
Polityka zwrotów reklamacyjnych
Znaki firmowe Dreamstime
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Copyright - Prawa autorskie
Konkursy Tematyczne Dreamstime
Program referalny - "Poleć Nas Innym"
Sekcja Darmowych Zdjęć
Prawa i obowiązki użytkowników - na wyłączność i nie na wyłączność


Użycie strony - porozumienie

Przez używanie tej strony i/lub przez pobranie jakiegokolwiek materiału z niej, zgadzasz się być związany tym porozumieniem. Porozumienie dotyczy ciebi, a jeśli używasz tej strony w imieniu swojego klienta, jest wiążące względem ciebie i twojego klienta(ów). Rezerwujemy sobie prawo do zmiany tego porozumienia w dowolonym czasie bez dalszego powiadomienia. Rezerwujemy sobie prawo do zmiany i/lub uaktulniania naszego cennika i jego struktury zgodnie z potrzebami naszych klientów, społeczności, zawartości naszej bazy zdjęć i trendów rynkowych. Twoje użycie będzie zawsze związane z zapisami najnowszej wersji porozumienia, widocznej na stronie internetowej. Poprzez użycie tej strony lub pobieranie, ładowanie lub użycie dowolnych zdjęć z domeny Dreamstime.com, zgadzasz się być związany niniejszym porozumieniem. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek zapisem tutaj, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony i wykasowanie jakichkolwiek danych/plików pobranych z tej strony. Tam, gdzie Dreamstime zapewniło tłumaczenie z jeżyka angielskiego, przyjmujesz do wiadomości, że zostało to uczynione jedynie dla twojej wygody, natomiast twoja relacja z Dreamstime.com jest regulowana przez postanowienia zawarte w angielskiej wersji językowej. Jeśli więc wystąpią jakiekolwiek niezgodności między wersją angielską, a tłumaczeniem na inny język, wersja angielska jest obowiązująca.


Użycie tej strony

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Dreamstime. Wszystkie zdjęcia i towarzyszące im materiały informacyjne w jakiejkolwiek postaci, w tym tytuły, opisy, kategorie, słowa kluczowe (łącznie określane jako Zdjęcia) są w posiadaniu Dreamstime i naszych użytkowników dostarczających materiał (fotografów), członków naszej społeczności. Wszystkie Zdjęcia są chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie.

Ta strona zawiera zarówno Zdjęcia, na któych jest widoczny znak wodny (Zdjęcia ze znakiem wodnym) i takie, gdzie znaku wodnego nie ma (Zdjęcia bez znaku wodnego). Dreamstime pozwala ci na wyszukiwanie, oglądanie i używanie Zdjęć ze znakiem wodnym tylko na zasadach opisanych poniżej. Jeżeli zarejestrowałeś się na Dreamstime, a Dreamstime zaaprobowało twoją rejestrację, możesz mieć dostęp do Zdjęć bez znaku wodnego, które również mogą być używane zgodnie z zasadami podanymi poniżej. Dreamstime rezerwuje sobie prawo do odwołania twojego uprawnienia do oglądania, pobierania i użycia Zdjęć i informacji dostępnych na stronie w dowolnym czasie, a ty zgadzasz się natychmiast zaprzestać w/w korzystania po otrzymaniu pisemnej noty od Dreamstime. Wszystkie prawa, które nie zostały udzielone w niniejszym porozumieniu, są zastrzeżone przez Dreamstime. Ponadto, nie zezwalamy na użycie programów automatycznych (crawling) do przeszukiwania naszej strony i/lub pozyskiwania Zdjęć i powiązanych informacji.

Dreamstime może natychmiast odwołać wszelkie zapewnione ci licencje bez dodatkowego powiadomienia o ile nie będziesz stosował się do jakiegokolwiek aspektu tego porozumienia. Jeżeli licencja zostanie wycofana, zgadzasz się natychmiast zaprzestać używania strony i Zdjęć, skasować wszystkie Zdjęcia i jego kopie ze wszystkich nośników. Twoje użycie tej strony i Zdjęć powinno pozostawać w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi prawami. Dreamstime może ograniczyć lub zablokować twój dostęp do strony, lub ograniczyć/wycofać zgodę na użycie Zdjęcia z powodu uznanego przez Dreamstime za zasadny, może zastąpić Zdjęcie innym Zdjęciem, a ty zgadzasz się zaprzestać użycia Zdjęcia po otrzymaniu noty informacyjnej od Dreamstime.

Pomimo naszych wysiłków, by zapewniać poprawne i aktualne informacje, ta strona może zawierać usterki techniczne, niedokładności, błedy pisowni i inne. Dodatkowo, strona może zawierać Zdjęcia istotne historycznie i kulturowo, opatrzone opisem/komentarzem, który odzwierciedlał poglądy i zachowania charakterystyczne do okoliczności konkretnego czasu i miejsca. Powinieneś być świadomy, że twoje wyszukiwanie może przynieść rezultaty, których zawartość może wydawać się nieadekwatna, nieobiektywna lub nawet obraźliwa dla pewnych odbiorców. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za stwierdzenie, czy użycie danego Zdjęcia wymaga zgody stron trzecich lub jakichkolwiek dodatkowych praw, i nie powinieneś polegać tylko i wyłącznie na informacjach udostępnionych przez Dreamstime i/lub jego członków. Jeżeli nie jesteś pewnien czy konieczne są dodatkowe prawa uzyskane od stron trzecich, jesteś odpowiedzialny za skonsultowanie się z kompetentnymi specjalistami i doradcami prawnymi.

Dreamstime przykłada wszelkich starań, by być w zgodzie i rozwiązywać problemy zwiazane z prawem autorskim i znakami towarowymi właściwymi dla USA i rynków międzynarodowych. O ile odpowiedzialność za udostępniane zdjęcia i ich zawartość ciąży całkowicie na autorze/fotografie, robimy co w naszej mocy, by rozwiązywać i eliminować wszelkie sytuacje, w których mogłoby dojść do naruszenia praw autorskich stron trzecich.
Jeżeli znalazłeś Zdjęcie, które jest przykładem takiego naruszenia, powiadom nas, abyśmy mogli podjąć odpowiednie kroki.


Dzieci

Dzieci (osoby poniżej 18 lat) nie mogą używać tej strony samodzielnie (jedynie pod nadzorem osoby dorosłej) i prosimy, aby dzieci nie rejestrowały swoich kont i nie przekazywały nam swoich danych osobowych. Przez użycie tej strony bez nadzoru i/lub przez zarejestrowanie się, poświadczasz, że masz ukończone 18 lat.Stwierdzenia, reprezentacja i gwarancje

Używając tej strony lub korzystając z jakiejkolwiek z naszych usług, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz jako prawdziwe poniższe stwierdzenia:

a. Dreamstime zapewnia dostęp to serwisu internetowego zawierającego informacje i materiały stworzone i umieszczone na stronie przez ciebie i innych użytkowników.

b. Zdjęcia na tej stronie są przechowywane na serwerach Dreamstime.

c. Jakakolwiek modyfikacja Zdjęć załadowanych przez użytkowników Dreamstime, np. dodanie znaku wodnego, jest wykonywane automatycznie. Autor jest świadom, że taki automatyczny proces ma miejsce przy ładowaniu Zdjęcia, i że w dalszym ciągu jest uważany za autora tak zmodyfikowanego Zdjęcia. Dreamstime nie odpowiada za efekt końcowy powstały z wyniku tego automatycznego procesu.

d. Weryfikacja załadowanych zdjęć, która jest wykonywana przez Dreamstime zanim Zdjęcia będą dostępne publicznie, jest powierzchowna i prowadzona z myślą o identyfikacji i wyeliminowaniu oczywistych naruszeń tego Regulaminu. W związku z tym, i pomimo tych środków, autor będzie uważany za stronę oferującą dane Zdjęcie fizycznie rezydujące na serwerach Dreamstime.

e. Dreamstime nigdy nie nakłaniało i nigdy nie będzie nakłaniać swoich użytkowników do ładowania Zdjęć naruszających prawa autorskie stron trzecich. Ładowanie takich Zdjęć jest bezpośrednim i materialnym naruszeniem postanowień tego Regulaminu i będzie prowadziło do zawieszenia i/lub odebrania praw użytkownika, jeśli będzie to konieczne.

f. Dreamstime zakłada, że autor Zdjęcia jest wyłącznym posiadaczem praw autorskich, z wyjątkiem sytuacji gdzie samo Zdjęcie nosi oczywiste oznaki świadczące przeciwnie, jak np. widoczne znaki towarowe/własności wskazujące, że inna niż autor osoba jest posiadaczem wyłącznych praw autorskich.

g. Tam gdzie zdjęcie nie nosi widocznych znaków wskazujących na posiadacza wyłącznych praw autorskich, Dreamstime nie może być uważane za posiadające wiedzę, że dane Zdjęcie narusza prawa stron trzecich.

h. Zbierając opłaty za sprzedaż licencji zdjęcia w imieniu autora i zachowując część tej opłaty, Dreamstime nie czerpie żadnych zysków z konkretnego zdjęcia. Jedyny bezpośredni zysk wynika z zarządzania i utrzymywania tej strony interentowej, która pozwala użytkownikom dotrzeć do potencjalnych nabywców licencji.

i. Dreamstime nie ma prawa i/lub możliwości by kontrolować czynności użytkowników, którzy tworzą i ładują swoje Zdjęcia na tę stronę. Jeżeli Użytkownik narusza prawa stron trzecich, Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za takie naruszenie.

j. Oprócz stwierdzenia na Zdjęciu oczywistych, widocznych elementów zaznaczających własność stron trzecich, Dreamstime nie ma innej możliwości stwierdzenia, czy dane Zdjęcie nia narusza praw stron trzecich. W takim przypadku Dreamstime polega całkowicie na odpowiednio zaprezentowanych dowodach dostarczonych przez stronę trzecią stwierdzające istnienie takiego naruszenia.

Użycie Zdjęć ze znakiem wodnym - użycie zdjęć do projektów poglądowych

Pod warunkiem zaakceptowania niniejszego porozumienia, Dreamstime udziala ci ograniczonej licencji na użycie Zdjęć ze znakiem wodnym do celów poglądowych/wstępno-projektowych, aby stwierdzić jego przydatność dla danego projektu przed zakupieniem właściwej licencji. Nie wolno ci używać Zdjęć ze znakiem wodnym w żadnych materiałach dystrybuowanych wewnątrz twojej firmy i poza nią, nie wolno kozrystać z żadnych kanałów dystrybucji elektronicznej. Nie możesz sublicencjonować ani udostąpniać do pobrania przez strony trzecie Zdjęć ze znakiem wodnym. Nie możesz modyfikować, usuwać, stosować oprogramowania mającego na celu usunięcie/modyfikację znaku wodnego. Oprócz ograniczonego użycia do wewnętrznego testu i poglądu, Dreamstime nie udziela ci żadnych dodatkowych praw.Rejestracja konta na Dreamstime

Aby uzyskać dostęp do naszych zdjęć, oraz by móc załadować swoje, musisz się zarejestrować i zgadzasz się podać kompletne, prawdziwe dane osobowe. Dreamstime rezerwuje sobie prawo do decyzji, czy takie konto zostanie założone, czy nie. Zgadzasz się na otrzymanie dostępu do autoryzowanych sekcji strony i swojego konta tylko z użyciem nazwy użytkownika i hasła przesłanego przez Dreamstime. Nasza polityka prywatności jest dostępna tutaj.

Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie danych służących do logowania się na stronie w tajemnicy i do nieudostępniania ich stronom trzecim. Zgadzasz się przedsięwziąć odpowiednie kroki, by zabezpieczyć te dane przed innymi osobami i poinformować nas o próbach nieautoryzowanego logowania się, jak również wyrazić potrzebę zmiany lub usunięcia możliwości dostępu do konta ze strony twoich pracowników lub agentów. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie transakcje związane z twoim kontem, z lub bez twojej zgody i wiedzy, do momentu otrzymania przez Dreamstime informacji o nieautoryzowanym użyciu.
W dowolnej chwili możesz wnioskować o zablokowanie swojego konta, ale Dreamstime rezerwuje sobie prawo do opóźnienia tej czynności do czasu gdy wszystkie postanowienia tego porozumienia zostaną wypełnione. Tylko konta bez żadnej aktywności powiązanej z funkcjonalnościami strony mogą być na trwałe usunięte. Konta z takimi aktywnościami będą jedynie zablokowane i zarchiwizowane na naszych serwerach. Dostęp do takich kont posiada ograniczona liczba pracowników Dreamstime, do celów prawnych.

Po zakupieniu pakietu kredytów lub planu abonentowego, możesz pobierać zdjęcia z różnego rodzaju licencjami. Licencje te są udzielane właścicielowi konta (osobie lub firmie). Jest to licencja jednoosobowa i może być używana tylko przez właściciela konta lub jego pracownika, do potrzeb własnych firmy lub jej klientów, i nie może być scedowana na rzecz osób trzecich. Jeżeli licencja ma być używana przez większą ilość pracowników, wymagana jest Licencja Rozszerzona - Nielimitowana Liczba Stanowisk (U-EL)

Żadne z naszych zdjęć nie może być w żadnym wypadku odsprzedawane i redystrybuowane, ani też udostępnione do odsprzedaży i redystrybucji przez strony trzecie bez pisemnej zgody Dreamstime.


Idea licencji Royalty Free

Termin Royalty Free oznacza, że płacisz za zdjęcie tylko raz, a potem używasz go dowolną ilość razy, z pewnymi tylko ograniczeniami. Innymi słowy, nie ma innych kosztów licencji oprócz kosztu początkowego. Pamietaj, że maksymalny nakład materiałów drukowanych wynosi 500,000 egzemplarzy.

Licencja Royalty Free jest udzielana TYLKO dla zdjęć bez znaku wodnego, które pobierasz naciskając przycisk Pobierz (Download) na stronie ze szczegółami zdjęcia; wszystkie inne wersje (miniatury ze znakiem wodnym lub bez, które są widoczne publicznie na stronie) są całkowicie chronione przez prawa autorskie.

Darmowe zdjęcia pobrane z sekcji Free Photos (Darmowe Zdjęcia) mogą być używane w projektach komercyjnych zgodnie z licencją Ograniczona Licencja Royalty Free (RF-LL) i zgodnie z naszym regulaminem. Jest to jednoosobowa licencja udzielona tobie jako projektantowi, twojemu klientowi (pracodawcy) lub zatrudnionym osobom.


Licencja Royalty Free dla zdjęć bez znaku wodnego i ograniczenia licencji

Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, które pobierasz ze zwykłą licencją Royalty Free (RF) mogą być używane do np. produkcji obrazów naściennych, kalendarzy, publikacji w czasopismach, książkach, ulotkach, broszurach, użyte do ilustracji artykułów w internecie lub jakimkolwiek innym materiale o charakterze komercyjno-reklamowym, w mediach drukowanych lub elektronicznych, o ile użyte zdjęcie nie narusza ograniczeń, o których mowa poniżej. Lista ta nie jest ostateczna i jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości w związku z poprawnym użyciem, napisz do nas używając tego formularza.

Szablony stron internetowych, pocztówki, kalendarze, obrazy, t-shirty, kubki, podkładki pod mysz oraz wiele innych podobnych przedmiotów wykorzystujących zdjęcie, a przeznaczone do dalszej odsprzedaży lub do rozdania innym osobom w charakterze prezentu, jest uznawane za redystrybucję. W takim przypadku zwykła licencja Royalty Free NIE MA zastosowania. Jest również zabronione udostępnianie zdjęcia do pobrania na stronie internetowej (jako np. tapeta, wygaszacz), chociaż możesz użyć zdjęcia jako koncept, element designu, dla dowolnej ilości klientów (gotowy końcowy projekt, nie szablon). Jeśli zdjęcie jest użyte w internecie, jego szerokość nie może przekraczać 800 pikseli, chyba że jest elementem designu strony. Jeżeli zdjęcie jest elementem designu strony, lub zostało znacznie przetworzone, jego szerokość może być większa niż 800 pikseli.

Jeśli używasz zakupionych zdjęć do materiałów drukowanych, nakład nie może przekraczać 500,000. Możesz modyfikować zdjęcia w dowolny sposób, lub wykorzystać je jako źródło własnych kreacji.

Kupno zdjęcia (licencji) nie oznacza przeniesienia praw autorskich. Nie możesz twierdzić, że zdjęcie jest twojego autorstwa, nie możesz go sprzedawać, licencjonować oraz w jakikolwiek sposób redystrybuować. Sugerujemy, abyś (jeśli to możliwe), umieszczał informację o autorze zdjęcia i agencji (credit line). Skorzysta na tym cała społeczność Dreamstime.com, do której należysz.

Limitowana Licencja Royalty Free (RF-LL) dla zdjęć pobieranych w sekcji Free Photos (Darmowe Zdjęcia)

Dreamstime udostępnia sekcję darmowych zdjęć, która jest stale aktualizowana i posiada funkcjonalność wyszukiwania podobną do sekcji komercyjnej. Użycie tej strony może być dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, lub dla pewnej niszowej grupy, w zależności od strategii agencji. Zdjęcia pobrane z tej sekcji mogą być używane zgodnie z regułami zwykłych zdjęć Royalty Free, z jednym dodatkowym ograniczeniem: maksymalna ilość kopii to 10,000. Jeśli przekroczyłeś tę ilość, możesz zgłosić potrzebę nabycia zwykłej licencji do takiego zdjęcia.


Licencja Editorial:

Sekcja Editorial dostarcza zdjęć ilustrujących bieżace wydarzenia polityczne, kulturalne, społeczne, sportowe itd. Zdjęcia z tej sekcji mogą być (podobnie jak zwykłe Royalty Free) użyte w kontekście editorial (tzn. nie w celach reklamowo-komercyjnych), o ile spełnione są aktualnie obowiązujące warunki. Mają zastosowanie ograniczenia co do treści delikatnych i drażliwych.

Zdjęcia Editorial mogą być użyte do zilustrowania artykułów o prawdziwych wydarzeniach, w gazetach, czasopismach, portalach informacyjnych - mediach tradycyjnych i elektronicznych. Zakup licencji Editorial nie oznacza przeniesienia praw autorskich. Nie możesz twierdzić, że jesteś autorem zdjęcia, nie możesz go odsprzedawać, licencjonować i redystrybuować. Tutaj więcej o wymaganiach co do użycia "credit line" (informacja o autorze zdjęcia i agencji).

Gdy udostępniasz zdjęcie typu Editorial, pamiętaj, że obowiązują specjalne zasady etyczne dotyczące prawdziwości przedstawianych wydarzeń. Przyjmujesz do wiadomości, że jesteś indywidualnie odpowiedzialny w przypadku roszczeń wynikających z zarzutu manipulacji na zdjęciu. Standardowe korekty ekspozycji, kadrowania są dopuszczalne, o ile nie wypaczają kontekstu sytuacyjnego. Rezerwujemy sobie prawo do odrzucania zdjęć, których potencjał handlowy uznamy za niewystarczający.

Kupujący zdjęcia Editorial:

Zdjęcia w sekcji Editorial mogą zawierać widoczne loga, rozpoznawalne osoby, które nie podpisały dokumentu Zgoda Modela (Model Release). Jesteś indywidualnie odpowiedzialny za poprawne użycie tego typu zdjęcia. Użycie zdjęcia Editorial w kontekście komercyjnym jest niezgodne z zapisami licencji!

Autorzy zdjęć Editorial:

Miej na uwadze, że zdjęcia Editorial powinny być obiektywnym spojrzeniem na dane wydarzenie, stąd jakiegolwiek manipulacje na zdjęciu wykraczające poza podstawowe regulacje ekspozycji, kadrowania, które mogłyby wypaczać rzeczywistość, nie będą tolerowane. Klonowanie, kopiowanie, użycie pędzli, tekstur, filtrów nie jest dopuszczalne dla zdjęć Editorial.
Niniejszym potwierdzasz, że udostępnione przez ciebie zdjęcie Editorial nie zostało pozyskane w nieprawny sposób, który mógłby pociagnąć za sobą konsekwencje cywilno-prawne. Jesteś indywidualnie odpowiedzialny za metodę pozyskania zdjęcia i zwalniasz Dreamstime z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku ewentualnych roszczeń stron trzecich.


Rozszerzone Licencje Royalty Free - użycie zdjęć

Niżej omówione licencje oferują rozszerzone użycie zdjęć w porównaniu do naszych zwykłych zdjęć Royalty Free. Nie wszystkie zdjęcia są dostępne z każdym rodzajem licencji rozszerzonej. Możesz użyć danego zdjęcia zgodnie z postanowieniami danej licencji TYLKO jeśli taki typ licencji został udostępniony, ORAZ jeśli wykupiłeś tę konkretną licencję. Możesz sprawdzić, jaką licencję zakupiłeś w zakładce Moje konto/Moje pobrania.

Nielimitowana Liczba Stanowisk (U-EL):
Ta licencja poszerza zwykłą licencję Royalty Free do nielimitowanej liczby stanowisk, na których odbywa się praca ze zdjęciem, w obrębie tej samej firmy. Zwykła licencja RF jest jednoosobowa. Licencja U-EL dotyczy pracowników firmy, która jest właścicielem konta na Dreamstime. Maksymalna ilość kopii/nakład to 500,000 jako suma prac wszystkich pracowników. Inne ograniczenia obowiązują.

Zwiększona Ilość Kopii (I-EL):
Rozszerza zwykłą licencje RF/Editorial do maksymalnej ilości kopii/nakładu w druku do 2,500,000 sztuk. Inne ograniczenia obowiązują.

Do Użytku w Internecie (W-EL):
Przedmioty elektroniczne (wirtualne) do dalszej sprzedaży: ta licencja zezwala na użycie zdjęć w szablonach stron internetowych sprzedawanych kolejnym klientom, wygaszaczach ekranu, tapetach, e-kartkach, prezentacjach powerpoint, tapetach i wygaszaczach telefonów komórkowych i podobnych produktach. Maksymalna liczba elektronicznych jednostek to 10,000 (dotyczy sumy każdego typu użycia z osobna - czyli np. 10 tysięcy e-kartek + 10 tysięcy tapet itd). Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, należy ponownie wykupić tę licencję. Inne ograniczenia obowiązują.

Do Druku (P-EL):
Przedmioty rzeczywiste do dalszej sprzedaży: ta licencja zezwala na użycie zdjęć do produkcji kalendarzy, pocztówek, kubków, podkładek pod mysz, obrazów na ścianę i innych podobnych przedmiotów przeznaczonych na sprzedaż. Maksymalna liczba przedmiotów to 10,000 (dotyczy sumy każdego typu użycia z osobna - czyli np. 10 tysięcy kubków + 10 tysięcy kalendarzy itd). Jeśli ta liczba zostanie przekroczona, należy ponownie wykupić tę licencję. Inne ograniczenia obowiązują.

Sprzedaż Praw Autorskich (SR-EL):
Ta licencja oznacza całkowite przejęcie własności zakupionego zdjęcia. Kupujący może używać tego zdjęcia na wyłączność (wyłączność liczy się od chwili nabycia zdjęcia) i do dowolnego typu projektu. Obowiązują jedynie ograniczenia co do tematych delikatnych/drażliwych i nabywca nie może twierdzić, że jest autorem takiego zdjęcia. Nie może też go dalej odsprzedawać.
Tak zakupione zdjęcie jest przez Dreamstime natychmiast wycofywane z bazy dostępnych zdjęć. Od autora wymaga się, by jak najszybciej, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od zakupu, wycofał zdjęcie z innych miejsc, gdzie jest dostępne do sprzedaży. Autor przyjmuje do wiadomości powyższe ustalenia i zgadza się na całkowite przekazanie praw autorskich kupującemu.

Jeśli do zdjęcia jest dołączony dokument Model Release, pozostanie on w naszej bazie, dowód jego istnienia może być przekazany nabywcy, jednak bez danych osobowych modela, by uszanować jego prywatność.

W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości co do użycia licencji rozszerzonych, skontaktuj się z nami.


Materiały drukowane

Oprócz licencjonowanych zdjęć, możesz poprzez stronę Dreamstime.com nabyć produkty drukowane, które mogą (ale nie muszą) zawierać zdjęcia z naszej bazy. Te produkty to torby, czapki, t-shirty, plakaty, obrazy naścienne i inne. Możesz dokonać zakupu za pomocą zgromadzonych na swoim koncie środków, lub kartą kredytową / z konta Paypal. Produkty zakupione w ten sposób nie mogą być dalej odsprzedawane/redystrybuowane.

Wszystkie oferowane produkty są wysokiej jakości i będą dostarczone wiarygodnymi środkami transportu, w najkrótszym możliwym terminie od daty złożenia zamówienia. Jeżeli otrzymany przedmiot okaże się zniszczony/uszkodzony, masz osiem (8) dni na jego zwrot w stanie, w którym dotarł, z opisem uszkodzenia. Kwota zakupu zostanie zwrócona na twoje konto. Tylko produkty uszkodzone podlegają zwrotowi.


Nieautoryzowane użycie

Zdjęcia Royalty Free nie mogą być użyte jako znak towarowy (trademark) lub znak usługodawcy (service mark) - chyba, że zostanie wykupiona odpowiednia licencja rozszerzona. Zdjęcia RF nie mogą być użyte w celach pornograficznych lub niezgodnych z prawem, aby ośmieszyć osobę, aby naruszyć prawo do prywatności lub dobre imię publiczne, aby naruszyć prawa autorskie stron trzecich. Powyższe stwierdzenie nie wyczerpuje praw Dreamstime i środków zapobiegawczych w związku z nieautoryzowanym użyciem.


Wymagania co do użycia "credit line" (informacja o autorze zdjęcia i agencji)

Wszystkie zdjęcia pobierane z sekcji Editorial, i/lub użyte w kontekście Editorial muszą posiadać umieszczoną w widocznym miejscu "credit line" (copyright, autor i nazwa agencji). Format credit line jest dostępny na stronie szczegółów zdjęcia.


Tematyka zdjęć - nagość, przemoc, prywatność itp.

Jakakolwiek licencja udzielona przez Dreamstime nie jest jednoznaczna ze stwierdzeniem, że zdjęcie jest kompatybilne z dowolną tematyką. Jesteś indywidualnie odpowiedzialny za użycie zdjęcia w kombinacji z pozostałym materiałem wizualnym, tekstowym i dźwiękowym. Zgadzasz się nie używać Zdjęć zakupionych na tej stronie w tematyce drażliwej, delikatnej, bez pisemnej zgody Dreamstime. Tematyka drażliwa/delikatna to (lista nie jest zamknięta): inwalidztwo, choroby fizyczne i psychiczne, drażliwe tematy społeczne, aktywność seksualna, orientacja seksualna lub powiązane, przemoc, zbrodnia, narkotyki, tematy mogące być uznanymi jako obraźliwe lub stawiające modela(i) w niewłaściwym świetle.
Musisz skontaktować się z Dreamstime PRZED użyciem Zdjęcia w w/w tematyce.

Każdy autor udostępniający swoje prace na Dreamstime jest całkowicie odpowiedzialny za materiał, który ładuje na stronę. Czyniąc to, potwierdzasz posiadanie praw autorskich do zdjęcia i pozyskanie dokumentu Model Release (Zgoda Modela) od każdej osoby widocznej na zdjęciu. Dotyczy to również dzieci, osób zmarłych, osób mówiących innym językiem; w tych przypadkach opiekun, rodzic lub autoryzowana osoba powinna przeczytać dokument, wyrazić zgodnę i podpisać się na dokumencie.
Dreamstime nie będzie odpowiedzialne za żadne z materiałów, które załadujesz na jej (agencji) stronę.


Ustalenia co do dokumentów Model i Property Release

Prawa udzielane przez Dreamstime nie odnoszą się do żadnej osoby, miejsca, własności, lub tematu ukazanego na Zdjęciu, który mógłby być przedmiotem praw autorskich, prawa do publikacji, praw moralnych, praw własności lub innych praw należących do osób trzecich. Dreamstime nie daje gwarancji co do poprawności informacji związanych ze Zdjęciem. Jesteś indywidualnie odpowiedzialny za stwierdzenie, czy twoje użycie zdjęcia wymaga zgody stron trzecich lub uzyskania dodatkowych licencji lub praw, i nie powinieneś polegać wyłącznie na informacjach od Dreamstime i jego użytkowników. Jeśli nie jesteś pewien, czy jest konieczne uzyskanie dodatkowych praw/licencji, jesteś odpowiedzialny za skontaktowanie się z kompetentnym doradcą prawnym.
Dodatkowo, dokument Model Release musi zostać załadowany przez autora, jako potwierdzenie, że osoba widoczna na zdjęciu podpisała pisemne porozumienie. Poprzez załadowanie tego dokumentu, autor poświadcza, że informacje zawarte w dokumencie są kompletne i prawdziwe.

Jeżeli Zdjęcie jest oznaczone jako posiadające dokument MR, oznacza to, że każda osoba widoczna na zdjęciu podpisała zgodę na publikację Zdjęcia, z ograniczeniami omówionymi w tym porozumieniu, dotyczącymi m.in. tematyki drażliwej/delikatnej. Jeśli Dreamstime omyłkowo poinformuje kupującego, że Zdjęcie posiada dokument Model Release, a w rzeczywistości go nie posiada, odpowiedzialność Dreamstime ograniczona jest do kwoty, którą kupujący zapłacił za licencję tego zdjęcia. Jeżeli zdjęcie przedstawia osobę i jest ono użyte w sposób, któy sugeruje, że ta osoba używa określonego produktu lub usług, kupujący musi umieścić informację, że osoba widoczna na zdjęciu jest modelem i została użyta dla celów ilustracyjnych. W żadnym wypadku nie możesz użyć Zdjęcia w kontekście, który sugerowałby, że widoczna osoba korzysta z usług/produktów, które mogą być postrzegane jako delikatne/drażliwe. Każde użycie Zdjęcia kupionego od Dreamstime jest uwarunkowane uzyskaniem niezbędnych licencji/praw od osób trzecich, jeśli istnieje taka konieczność. Zgadzasz się przedstawić Dreamstime dowód takich licencji i pozwoleń, na żądanie.


Polityka zwrotów reklamacyjnych

Możesz domagać się zwrotu środków wydanych na zakup naszych zdjęć w ciągu 30 dni od dnia transakcji. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy jesteś w stanie natychmiast usunąć wszystkie zdjęcia, których użyłeś we wszelkich projektach oraz gdy jesteś w stanie podać dobrze uzasadniony motyw swojej reklamacji, oraz swoją nazwę użytkownika na Dreamstime.

Jeżeli pobrane zdjęcie ma wady techniczne, skontaktuj się z nami po refundację kredytów, podaj również naturę wady technicznej. Jeśli nie jesteś w stanie pobrać pliku, również możesz domagać się zwrotu wydanych kredytów, o ile Dreamstime stwierdzi, że rzeczywiście nie doszło do pobrania pliku. Jeżeli zostały pobrane nadliczbowe kredyty w związku z próbą wielokrotnego pobrania tego samego pliku, również zwrócimy wydane kredyty. Reklamacje uwzględniamy w ciągu 7 dni od daty pobrania.


Znaki firmowe Dreamstime

Znaki firmowe, znaki usług i loga wyświetlane na stronie Dreamstime.com są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami firmowymi Dreamstime.com i jego firm podległych i/lub stron partnerskich. Znaki te mogą być używane publicznie wyłącznie za zgodą Dreamstime, Inc. Dreamstime, Inc nie udziela zgody na wykorzystanie/ujawnianie patentów, praw autorskich, znaków firmowych lub tajemnicy handlowej.


Rekompensata

Zgadzasz się zrekompensować straty i chronić Dreamstime przed potencjalnymi roszczeniami prawnymi i finansowymi (łącznie z rozsądnymi opłatami sądowymi i prawnymi) stron trzecich wynikających z naruszenia postanowień tego porozumienia, użycia tej strony oraz użycia dowolnego ze Zdjęć zarówno indywidualnie jak i w kontekście innego materiału, oraz twojej niezdolności do prawidłowego ocenienia ograniczeń użycia Zdjęcia.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

DREAMSTIME ZAPEWNIA CI DOSTĘP DO TEJ STRONY I ZDJĘĆ NA ZASADZIE "JAK JEST". NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI, SFORMUŁOWANEJ LUB DOMNIEMANEJ, W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK ZE ZDJĘĆ, ZE STRONĄ, LUB Z DOKŁADNOŚCIĄ INFORMACJI, LUB Z JAKIMIKOLWIEK PRAWAMI I LICENCJAMI W TYM POROZUMIENIU WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZENIA, JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOMNIEMANE CO DO POTENCJAŁU HANDLOWEGO LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, LUB ŻE TA STRONA I JAKIEKOLWIEK USŁUGI BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE I BEZBŁĘDNIE.

Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ PRAWNIE OGRANICZONA LUB WYŁĄCZONA, ANI DREAMSTIME ANI FIRMY POWIĄZANE, ANI PRACOWNICY DREAMSTIME NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI WZGLĘDEM CIEBIE LUB JAKICHKOLWIEK STRON TRZECICH W PRZYPADKU GDY POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, UMYŚLNE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA ZDJĘCIA MOGĄ WYWOŁAĆ WSZELKIE ROSZCZENIA PRAWNE. DREAMSTIME NIE ODPOWIADA ZA ZGODNOŚĆ ZDJĘCIA Z UŻYCIEM W DANYM KONTEKŚCIE, ZA POTENCJAŁ HANDLOWY I ZDOLNOŚĆ ZDJĘCIA DO GENEROWANIA KOMERCYJNEGO PRZYCHODU. W ŻADNYM WYPADKU DREAMSTIME ANI JEGO FIRMY POWIĄZANE NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA TWOJE UŻYCIE JAKIEGOKOLWIEK ZDJĘCIA POZA KOSZT, KTÓRY PONIOSŁEŚ DOKONUJĄC ZAKUPU ZDJĘCIA OD DREAMSTIME.Copyright - Prawa autorskie

Fotograf (w tym pojęciu jakikolwiek użytkownik udostępniający swoje prace na Dreamstime) przyjmuje do wiadomości, że Dreamstime zabrania ładowania Zdjęć, które naruszają jakiekolwiek patenty, znaki firmowe, prawa autorskie, prawo do prywatności, prawo do dobrego imienia publiczngo, i wszelkich innych praw mających zastosowanie do zdjęć ładowanych na stronę Dreamstime.com.

Poprzez załadowanie swojego zdjęcia, fotograf ręczy, że posiada wszelkie prawa własności, w typ prawo autorskie do zdjęcia. Fotograf zgadza się udzielić poprawnych informacji w chwili ładowania zdjęcia i w trakcie gdy zdjęcie znajduje się na serwerach Dreamstime. Dreamstime rezerwuje sobie prawo do sprawdzania tych informacji i stosowania odpowiednich środków zapobiegawczych w przypadku usiłowania spamowania bazy zdjęć poprzez niewłaściwe informacje.

Fotograf niniejszym udziela Dreamstime niewyłącznego prawa do zamieszczenia jego zdjęcia na swojej (Dreamstime) stronie internetowej i dostarczenia go do swoich odbiorców, firm współpracujących, poprzez różne kanały medialne. Dodatkowo fotograf udziela Dreamstime i firmom współpracującym prawa do sublicencjonowania zdjęcia swoich klientom w zgodzie z postanowieniami niniejszego porozumienia, z którymi fotograf zgadza się zapoznać i wyrazić zgodę.

Strony zgadzają się, że wszelkie prawa, łącznie z tytułem i prawami autorskimi do zdjęcia i jego zawartości, zachowuje fotograf, chyba, że stwierdzono inaczej w tym porozumieniu. Fotograf przyjmuje, że żadne finansowe rekompenesaty nie są i nie będą należne fotografowi ze strony Dreamstime, jego właścicieli i pracowników oraz firm współpracujących w zamian za udzielenie Dreamstime przez fotografa jakichkolwiek praw wynikających z niniejszego porozumienia. O ile Dreamstime potwierdza, że jego polityką jest udzielanie fotografowi pewnych płatności wynikających ze sprzedaży licenji do użycia jego zdjęcia, strony zgadzają się, że Dreamstime może dostosowywać lub zmieniać tę politykę od czasu do czasu, w ramach rozsądnych regulacji biznesowych.
Aktualnie, każdy fotograf może zarządać wypłaty zgromadzonych przez siebie środków na Dreamstime.com, i Dreamstime.com jest zobligowane wypłacić tę kwotę poprzez czek bankowy lub inne dostępne kanały płatności, gdy stan konta wyniesie 100$ i fotograf złoży wniosek o wypłatę środków poprzez stronę internetową.

Dreamstime ma prawo do starannego analizowania wszystkich szczegółów (logów) związanych z pobraniami/sprzedażą plików fotografa. Jeśli zaistnieją podejrzenia, co do nieuczciwego działania, Dreamstime.com ma prawo opóźnić wypłatę środków do czasu wyjaśnienia wątpliwości, lub odmówić wypłaty.

Fotograf ma prawo wycofać swoje zdjęcie(a) ze swojego portfolio poprzez użycie odpowiedniej sekcji strony Dreamstime.com (Moje konto/Portfolio). Więcej informacji na stronie Prawa i Obowiązki użytkowników - na wyłączność i nie na wyłączność. Zdjęcie wycofane będzie usunięte ze wszystkich publicznych sekcji tej strony w ciągu 24godzin. Dreamstime ma prawo zachować kopię zdjęcia na serwerze offline przez kilka miesięcy, aby umożliwić poprzednim kupującycm weryfikację i poprawność zawartości zdjęcia, oraz by umożliwić fotografowi reaktywację zdjęcia. Po tym czasie, Dreamstime wykasuje w/w zdjęcie(a).

Jeżeli fotograf zdecyduje się na porozumienie co do współpracy Na Wyłączność z Dreamstime, fotograf jest zobowiązany samodzielnie wycofać wszystkie swoje zdjęcia ze wszystkich innych stron, zgodnie z wymaganiami tego porozumienia.

Fotograf potwierdza, że jest wyłącznie odpowiedzialny(a) za wszelkie roszczenia stron trzecich związanych z prawami autorskimi związanymi ze zdjęciami.


Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Dreamstime może zablokować konta użytkowników, którzy dopuszczają się naruszenia praw autorskich stron trzecich. Jeśli sądzisz, że twoja praca została użyta w sposób, który można określić jako naruszenie praw autorskich, i takie naruszenie ma miejsce na stronach Dreamstime, wyślij Dreamstime wiadomość zawierającą: (i) fizyczną lub elektroniczną sygnaturę właściciela praw autorskich lub osoby autoryzowanej by działać w imieniu posiadacza praw autorskich; (ii) opis pracy lub prac, co do których naruszenie ma miejsce; (iii) opis miejsca na stronie Dreamstime (link) do pracy, która narusza prawa autorskie; (iv) wystarczające informacje, aby przedstawiciel Dreamstime mógł się z toba skontaktować (adres, numer telefonu, adres email); (v) sformułowanie, że według twojej najlepszej wiedzy materiał, który zidentifikowałeś nie został autoryzowany przez posiadacza praw autorskich do użycia przez strony trzecie; i (vi) oświadczenie, że wszystkie informacje w twoim powiadomieniu są poprawne i, pod groźbą kary jeśli okazałoby się to fałszem, jesteś jedynym prawowitym właścicielem praw autorskich lub reprezentujesz takowego.

Dreamstime wyznaczył i zarejestrował w United States Copyright Office, że niżej wymieniony agent jest odpowiedzialny do odbierania powiadomień o rzekomym naruszeniu praw autorskich na stronie Dreamstime.com:
Mark J. Bryn, Esq.
Bryn & Associates, P.A.
One Biscayne Tower, Suite 2680
Two Biscayne Boulevard
Miami, Florida 33131
Tel: (305) 374-0501
Fax: (305) 372- 8068
Email:


Konkursy Tematyczne Dreamstime:

Aby wziąć udział w comiesięcznym Konkursie Tematycznym Dreamstime, powinieneś spełniać powyższe warunki:
- Mieć konto aktywnego fotografa
- Być wyłącznym właścicielem praw autorskich do zdjęcia
- Zgłaszać tylko prace, które ścicle odpowiadają tematowi Konkursu
- Zapewnić ważny dokument Model Release, jeśli zdjęcie zawiera rozpoznawalne osoby


Fotografowie - zobowiązania i prawa:

Zobowiązania:
Możesz sprzedawać zdjęcia przyjęte do Konkursu jedynie na Dreamstime.com. Wszystkie zaakceptowane prace stają się automatycznie pracami Na Wyłączność i nie mogą być sprzedawane nigdzie indziej, w tym na twojej własnej stronie.

Prawa:
1. Możesz wycofać lub cofnąć zdjęcie na niższy poziom cenowy (poprzez ponowne załadowanie lub ponowną aktywację), nie wcześniej jednak niż 12 miesięcy od daty załadowania. W takim przypadku porozumienie Na Wyłączność z Dreamstime przestaje obowiązywać.
2. Możesz zgłaszać prace już istniejące, w tym takie, które już są dostępne w Twoim portfolio.

Dreamstime.com - zobowiązania i prawa:

Zobowiązania:
Dreamstime jest zobligowane do comiesięcznego wybrania pewnej liczby zwycięzców Konkursu. Liczba ta nie jest z góry określona, nie ma też minimum i maksimum przyjętych prac.

Prawa:
Dreamstime rezerwuje sobie prawo do niezaakceptowania prac niespełniających wymogów technicznych i merytorycznych.

Zasady Konkursu - opcja Sprzedaż Praw Autorskich

Oprócz powyższych ustaleń, fotograf powinien przesłać ważny dokument Zgoda Modela - Na Wyłączność (Exclusive Model Release) jeśli zdjęcie zawiera rozpoznawalne osoby.

Opcja Sprzedaż Praw Autorskich - Oświadczenie fotografa:

Niniejszym daję Dreamstime.com autoryzację do publikowania, dystrybucji i sprzedaży wszystkich zdjęć, które przesyłam na stronę Konkursu Tematycznego na dreamstime.com

Przyjmuję do wiadomości, że przesyłając zdjęcia do Dreamstime.com, daję Dreamstime autoryzację na powielanie, druk, dystrybucję i odsprzedaż każdego przesłanego zdjęcia, do sprzedaży dla publicznych i komercyjnych odbiorców. Przyjmuje do wiadomości, że każde zdjęcie z rozpoznawalnymi osobami lub własnościami wymaga pisemnej zgody modela lub właściciela własności, uzyskanej przed przesłaniem zdjęcia, oraz że powinienem dołączyć odpowiedni dokument MR lub PR podpisany konkretnie dla Dreamstime.com. Jestem świadom i w pełni rozumiem, że Dreamstime nie będzie odpowiedzialne za wszelkie naruszenia praw autorskich stron trzecich w związku ze zdjęciami przesłanymi przeze mnie. Przesyłając moje zdjęcia do Dreamstime.com, wyrzekam się wszelkich praw autorskich i prawa do sprzedaży i/lub używania przesłanych zdjęć.

Przyjmuję do wiadomości, że nabywcy jakiejkolwiek licencji do tego zdjęcia pozostaną dla mnie anonimowi. Zobowiązuję się do niekontaktowania się w żaden sposób z takim nabywcą, o ile wykorzystanie zdjęcia w sposób oczywisty i jawny nie narusza postanowień licencji. W takiej sytuacji zobowiązuję się powiadomić Dreamstime o takiej sytuacji w formie pisemnej i zobowiązuję się nie podejmować żadnych kroków przeciwko Dreamstime.com, jego właścicielom, pracownikom i partnerom handlowym.

Przyjmuję do wiadomości, że w zamian za przekazanie praw autorskich, Dreamstime.com jest zobowiązane do przekazania mi jednorazowej premii w wysokości ${{money}} za każde zdjęcie, jeśli zostanie ono przyjęte do Konkursu i opcja przekazania praw autorskich zostanie przyjęta przez Dreamstime. Przyjmuję do wiadomości, że Dreasmtime ma prawo odrzucić jakiekolwiek z moich zdjęć w procesie akceptacji do Konkursu, w takim przypadku zachowuję swoje prawa autorskie bez żadnych dodatkowych zobowiązań którejkolwiek ze stron.
Przyjmuję do wiadomości, że Dreamstime.com ma prawo do usunięcia jakiegokolwiek zdjęcia w dowolnym czasie. Dreamstime nie ma obowiązku informowania ani ostrzegania autora zdjęcia o takim kroku, chyba że autor wyrazi swoją wolę otrzymania takiej informacji.

W dodatku do powyższych stwierdzeń, potwierdzam że:
- Zdjęcia, które zgłosiłem do konkursu są moją osobistą własnością.
- Będę honorował w całości postanowienia licencji, z którymi Dreamstime sprzedaje zdjęcia swoim klientom. Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam wszystkie postanowienia niniejszgo dokumentu stanowiącego podstawę przekazania praw autorskich.


Program referalny - "Poleć Nas Innym"

Aby przystąpić do Programu, zapoznaj się i zaakceptuj poniższe zasady:
Zobowiązania:
Przyłączając się do Programu, zgadzasz się promować stronę i społeczność Dreamstime.com. Nie upoważnia to do reprezentowania firmy, ale do polecania jej potencjalnym użytkownikom. Zakładamy, że Twój udział będzie odpowiedzialny i zawsze zgodny z prawem. Spam i próby oszystwa nie będą tolerowane.
Zgadzasz się na używanie narzędzi promocyjnych w sposób, który nie będzie miał negatywnego wpływu na działanie strony i jej serwerów.
Wszyscy poleceni użytkownicy mogą być poddani analizie przez automatyczne skrypty lub naszych administratorów. Jeśli wykryjemy działanie mające cechy wyłudzenia, podejmiemy kroki niezbędne do wstrzymania tych działań i ukarania winnych na drodze prawnej.
Rezerwujemy sobie prawo do zmienienia niniejszych zasad w całości albo częściowo. Możemy całkowicie zawiesić Program jeśli zaistnieją ku temu przesłanki wynikające z informacji, komentarzy które otrzymujemy. Każde znaczące zmiany będą opublikowane na naszej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami, powinieś zaprzestać polecania naszej strony. Twój ewentualny udział w przyszłości będzie wiązał się z ponowną koniecznością zaaprobowania Zasad Programu.

Szczegóły:
1. Otrzymasz jednorazowy bonus 5$ za przystąpienie do Programu - musisz umieścić przynajmniej jeden banner reklamowy na swojej stronie w widocznym miejscu. Nasz administrator odwiedzi stronę w ciągu kilku dni od rejestracji i jeśli stwierdzi, że banner jest odpowiednio widoczny, pasuje do charakteru strony, bonus zostanie dodany do stanu Twojego konta, prześlemy powiadomienie drogą e-mailową o tym fakcie.
2. Zarejestrujemy każdą wizytę pochodzącą z Twojej strony, a na komputerze użytkownika umieścimy stosowny plik cookie. Przeglądarka użytkownika musi akceptować cookies, w przeciwnym wypadku nie mamy możliwości śledzenia i identyfikacji wizyty. Jeśli w ciągu 30 dni od daty pierwszej wizyty użytkownik zarejestruje się, będzie uznany za poleconego przez Ciebie.
3. Od każdego zakupu kredytów dokonanego przez poleconego użytkownika, w ciągu 3 lat od rejestracji konta, będziemy przekazywać 10% na Twoje konto. Dotyczy to tylko nowych użytkowników, którzy wcześniej nie posiadali konta na Dreamstime.
4. Jeśli polecony użytkownik będzie fotografem/grafikiem, w ciągu 3 lat od rejestracji konta, będziemy przekazywać 10% z jego sprzedaży na Twoje konto. Jak wyżej, dotyczy to tylko nowych użytkowników.
5. Polecony użytkownik musi wejść na naszą stronę za pomocą kliknięcia w banner, albo link referencyjny, lub też wprowadzając Twoje ID w na stronie rejestracji konta. Jeśli było to kliknięcie w banner/link, podawanie ID nie jest konieczne.
6. Wszystkie bonusy dodawane są do stanu konta, tego samego, które jest zasilane przez zyski ze sprzedaży zdjęć. Jeśli stan konta przekroczy 100$, możesz wypłacić środki. Jeśli jakikolwiek zakup zostanie poddany reklamacji, również Twoja premia zostanie wycofana - stan konta zostanie skorygowany.Brak poprawek / Rozdzielność postanowień umowy

Żadna akcja Dreamstime odmienna niż wyrażenie pisemnego Zwolnienia lub Poprawki, nie może być uznawana jako zwolnienie lub poprawka do niniejszego Porozumienia. Jeżeli jakakolwiek klauzula tego porozumienia okazałaby się niewykonalna, nie będzie to miało żadnego wpływu na inne klauzule i każda z nich zachowuje swoją moc i skutek.Sekcja Darmowych Zdjęć:
Każdy użytkownik może przekazać swoje zdjęcie(a) do sekcji Darmowych Zdjęć. Uzytkownik jest odpowiedzialny za takie przekazanie i upoważnia Dreamstime, aby udostępnić takie zdjęcie do darmowego pobrania dla zarejestrowanych użytkowników, wraz z widocznymi na stronie darmowego zdjęcia linkami prowadzącymi do komercyjnych zdjęć Royalty Free. Dreamstime nie będzie pobierać dodatkowych opłat od pobierających, żadne premie nie będą dołączane do stanu konta fotografa. Wszystkie zdjęcia zgłaszane do sekcji Darmowe Zdjęcia są rozpatrywane przez adminów Dreamstime, rezerwujemy sobie prawo wyboru zdjęć, które uznamy za odpowiednie.


Prawa i obowiązki użytkowników - Na Wyłączność oraz Nie Na Wyłączność:

Umożliwiamy ci wybór jednej z trzech opcji współpracy z Dreamstime.com: udostępniasz swoje zdjęcia na Dreamstime i innych agencjach (FOTOGRAF NIE NA WYŁĄCZNOŚĆ), udostępniasz niektóre ze swoich zdjęć wyłącznie na Dreamstime (ZDJĘCIA NA WYŁĄCZNOŚĆ), udostępniasz swoje zdjęcia tylko i wyłącznie na Dreamstime (FOTOGRAF NA WYŁĄCZNOŚĆ).

Wszyscy fotografowie (w tym pojęciu wszyscy użytkownicy posiadający swoje prace na Dreamstime) muszą utrzymywać przynajmniej 70% swojego portfolio online przez przynajmniej 6 miesięcy. Możesz wycofać zdjęcia starsze niż 6 miesięcy od daty weryfikacji w dowolnym momencie. Spośród zdjęć młodszych niż 6 miesięcy, możesz wycofać 30% z ogólnej ich liczby. Zdjęcia, które zostały wycofane, a potem uaktywnione ponownie, będą liczone jako nowe, data pierwotnego załadowania nie będzie brana pod uwagę.

Fotografowie otrzymują udział procentowy z każdej sprzedaży swoich zdjęć dokonanej przez Dreamstime jak opisano niżej. Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniający się rynek, Dreamstime, jego dystrybutorzy, firmy współpracujące, agenci itd mogą reprezentować fotografów używając różnych dostępnych technik marketingowych i modeli cenowych (takich jak np. plany abonamentowe, pakiety kredytów, dystrybucja przez strony trzecie itp.) Poniższe informacje określają minimalne wartości procentowe, któe są przekazywane fotografom, chyba, że w innych sekcjach tej strony określono inaczej (zobacz Nasi Partnerzy Handlowi lub Sprzedawaj swoje zdjęcia).
Fotografowie nie mogą pobierać swojego własnego portfolio (w całości lub częściach), szczególnie jeśli jest to wykonywane aby wykorzystać dostepne rabaty i bonusy udostępnione przez Dreamstime.com. Fotografowie, którzy utracili swoje zdjęcia z powodu np. awarii sprzętu powinni się skontaktować z nami w celu odzyskania danych.

Fotografowie Nie Na Wyłączność: otrzymują od 30 do 50% z ceny uzyskanej przez Dreamstime.

Zdjęcia Na Wyłączność: Fotograf może współpracować z innymi agencjami niż Dreamstime, ale może określić, że specyficzne zdjęcie będzie dostępne tylko na Dreamstime. Zdjęcie na Wyłączność jest reprezentowane przez koncept, modela, ubiór i temat (lista niezamknięta), jest to unikalne kreatywne przesłanie i małe różnice, drobne wariacje (np. kąt widzenia, inna poza modela, inne kadrowanie itp) nie są uznawane za osobny koncept.
Fotografowie otrzymują od 34,5-57,5% ze sprzedaży Zdjęć na Wyłączność. Fotograf może wycofać prawa na wyłączność do zdjęcia po 30 dniach od otrzymania przez Dreamstime pisemnej noty o tym fakcie.

Fotografowie Na Wyłączność: nie są reprezentowani przez żadną inną niż Dreamstime agencję dla sprzedaży swoich zdjęć. Mogą, jednakże, sprzedawać swoje gotowe prace (odbitki, obrazy itd) na bazie fotograf-klient końcowy (ale nie mogą sprzedawać licencji), na zasadzie umowy o dzieło. Fotografowie tacy otrzymują 60% ze sprzedaży zdjęć, dodatkowo otrzymują bonus 0,20$ za każde zaakceptowane zdjęcie dołączone do portfolio na Dreamstime.com. Dreamstime nie ma jednak obowiązku akceptować wszystkich prac Fotografa, wybór zdjęć jest w wyłącznej gestii Dreamstime. Dreamstime może zerwać porozumienie o współpracy Na Wyłączność w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia. Fotograf może anulować swój status Na Wyłączność z 30 dniowym pisemnym wypowiedzeniem. Jeżeli fotograf wypowie status Na Wyłączność w terminie 6 miesięcy od zawarcia porozumienia, Dreamstime rezerwuje sobie prawo do odzyskania wszystkich premii wynikających ze statusu Na Wyłączność. Te premie to m.in. bonus za zaakceptowane zdjęcie i dodatkowa premia dla fotografów Na Wyłączność.

Jeżeli fotograf złamie warunki niniejszego porozumienia o współpracy Na Wyłączność, zarówno dla pojedyńczego zdjęcia jak i całego portfolio, Dreamstime.com rezerwuje sobie prawo do unieważnienia i odzyskania wszelkich zarobków fotografa na Dreamstime.com od daty gdy rzeczone zdjęcie lub portfolio uzyskało status Na Wyłączność.

Dreamstime.com rezerwuje sobie prawo do podjęcia wszelkich akcji, które uzna za stosowne, aby chronić swoje prawa, w szczególności wszystkie prawa, które zostały zastrzeżone.